CZYM JEST IBRE?

misja - wizja - - strony internetowe - marketing - ibretestin.pl

NASZA MISJA
Naszą misją jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem przestrzeni marketingu internetowego, a także przy pomocy prowadzonych badań rynku, zachowań klientów oraz możliwości narzędziowych.

NASZA WIZJA
Jesteśmy pewni, że Instytut IBRE Testin.pl w ciągu najbliższych kilku lat będzie liderem, jako jednostka badawczo-rozwojowa w dziedzinie marketingu internetowego oraz e- commerce na terenie Podkarpacia. Nasz rozwój to także szansa na rozwój przedsiębiorcy –  w szczególności w sektorze małych i średnich firm. Wierzymy, że na poziomie kraju IBRE stanie się strategicznym partnerem dla innych instytucji.

NASZA STRATEGIA:

Wszystkie działania mające na celu realizację Misji i Wizji IBRE będą poparte:

  1. wykorzystaniem wiedzy eksperckiej i doświadczenia Zarządu oraz pracowników Instytutu w poszczególnych zagadnieniach, które mają wpływ na rozwój przedsiębiorstw;
  2. możliwością wdrożenia planowanych działań rozwojowych bez poszukiwania innych podmiotów do zrealizowania założeń wynikających z audytów i analiz strategicznych;
  3. praktyczną wiedzą i wsparciem w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na działania rozwojowe, adekwatne do przeprowadzonych analiz potrzeb i opisanego planu wdrożenia tych działań;
  4. doświadczeniem realizacji projektów biznesowych w roli partnera;
  5. tworzeniem pakietów profesjonalnych szkoleń rozwojowych dla nowych oraz doświadczonych właścicieli, osób zarządzających. Również do pracowników firm korzystających z możliwości marketingu internetowego, budowania i pozycjonowania marki oraz narzędzi, takich jak: strony, sklepy internetowe oraz media społecznościowe.
o IBRE - Instytut IBRE - strony internetowe - marketing - ibretestin.pl

KONTAKT

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów