badania i rozwój - strony internetowe - marketing - ibretestin.pl

BADANIA I ROZWÓJ

Wiemy, jak istotną kwestią jest nieustanny rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa. Aby znaleźć jak najlepszą drogę do osiągnięcia sukcesu, prowadzimy wnikliwe badania potrzeb rozwojowych firm. Bierzemy pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia przedsiębiorstwa, jak również możliwości firmy, by mogła w przyszłości odnosić sukcesy.

ANALIZA I AUDYT

Dogłębna analiza jest w wielu przypadkach kluczem do odniesienia dużych sukcesów na rynku. W tym procesie bazujemy na naszej wiedzy, doświadczeniu, jak również intuicji. Stawiamy pytania i szukamy na nie odpowiedzi, by w końcu wyciągnąć konkretne wnioski.

Nasze wieloetapowe badania obejmują m.in. przeprowadzanie audytów w zakresie biznesowych rozwiązań internetowych. Polega on na wydaniu obiektywnej oceny na temat danego przedsiębiorstwa, jak również sposoby jego działania. Oceniamy, czy przedmiot audytu jest zgodny z obowiązującymi na rynku standardami i wzorcami.

analiza i audyt- strony internetowe - marketing - ibretestin.pl
strategie- strony internetowe - marketing - ibretestin.pl

STRATEGIE

Precyzyjnie opracowana strategia jest elementem, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie zamierzonego celu krok po kroku. Określa ona długoterminowe cele przedsiębiorstwa zgodnie z wytyczonym kierunkiem działania. Nasz doświadczony zespół opracowuje ten nadrzędny plan, biorąc pod uwagę zarówno korzyści, jak i wyzwania stojące przed korporacją.

WDROŻENIA I REALIZACJE

W kolejnym etapie wykonujemy szereg dokładnie przemyślanych kroków w strategii. Różne metody jej wdrażania sprawiają, że nasz zespół może dobrać tę idealną, która będzie mieć największą szansę powodzenia.

Realizacja ustalonych wcześniej działań i zamierzeń jest niezwykle istotna, by osiągnąć określony cel. Dlatego też wykonujemy ustalone kroki przy ciągłej obserwacji zmian i zapotrzebowań zachodzących na rynku.

wdrożenia i realizacje- strony internetowe - marketing - ibretestin.pl
dotacje i dofinansowania - strony internetowe - marketing - ibretestin.pl

DOTACJE I DOFINANSOWANIA

W związku z projektem, który powstał, by wspierać przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego, możliwe jest otrzymanie dofinansowania, nawet do 90%, które można przeznaczyć na usługi doradcze i specjalistyczne dla MŚP. Zakres wsparcia to zakup usługi rozwojowej, która usprawni działanie firmy i pozwoli na dalszy rozwój działalności. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PPWB.

 

SZKOLENIA

Podnoszenie kompetencji, a tym samym nieustanny rozwój jest bardzo ważny. Zwłaszcza w przypadku chęci doskonalenia posiadanych umiejętności. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też IBRE Testin.pl w swojej misji wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw posiada organizację szkoleń.

Szkolenia, które będą organizowane przez nas, pozwolą na odnoszenie kompetencji i umiejętności w zakresie programowania, jak również działań promocyjnych w Internecie, oraz bycia widocznym w mediach społecznościowych.

szkolenia- strony internetowe - marketing - ibretestin.pl